Föräldramedverkan

Ett av våra ledord är service och bemötandet och det riktar sig inte minst till föräldrarna i våra förskolor. Vi vill skapa en atmosfär där föräldrar känner att de och deras barn står i fokus och där alla som vill vara delaktiga också får vara det. För att uppnå detta ser vi till att ha en god dialog med föräldrarna genom att ge löpande information och därtill ha föräldramöten, utvecklingssamtal och andra träffar.

Vi lägger stor vikt vid de åsikter som föräldrar och barn för fram och lyssnar gärna till synpunkter och förbättringsförslag.

Utan engagerade föräldrar fungerar inte ett föräldrakooperativ. Kooperativet är beroende av att du som förälder hjälper till med verksamheten. Det innebär en del jobb, men också stor delaktighet i dina barns vardag.

Det här gör föräldrarna på Risgrynet:

 • Sitter i styrelsen (helst två år per familj under barnets tid på förskolan)
  Styrelsen består av 6–8 personer från olika familjer.
 • Går på möten
  Varje år hålls en föreningsstämma om budget, mål och andra frågor som medlemmarna vill ta upp. Vi har också föräldramöten och fester.
 • Har jour
  Föräldrar kan vid behov få hoppa in och jobba i verksamheten när ordinarie personal är sjuk. Jouråtagandet per familj och barn är två halvdagar, eller en heldag, per termin.
 • Fixar & trixar
  Agera jultomte, köpa gräsfrön, laga staketet eller måla en bänk. Risgrynet har 5 arbetsgrupper: innefix på stora resp lilla avdelningen, utefix, städ- & återvinning och festfix. Gruppernas deltagare väljs om varje hösttermin. Ibland har vi också gemensamma fixardagar där alla föräldrar deltar.

IMG_0161.JPG