Idé

Risgrynet startades 1991 av en grupp föräldrar som ville ge sina barn bästa tänkbara barnomsorg.

Målet är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för barnen att utvecklas socialt, motoriskt, emotionellt och intellektuellt i en trygg och glad miljö med närvarande vuxna.

Det andra målet är att föräldrarna ska bidra med både engagemang och inflytande. Föräldrarnas medverkan är, tillsammans med personalens pedagogiska idéer, grunden för hela verksamheten.

Som förälder är du medlem i Risgrynets ideella förening som drivs utan vinstsyfte. Högsta beslutande organ är föreningsstämman som hålls en gång om året. Då utses styrelsen som sköter det löpande arbetet.

Eftersom vi är en liten förskola är det lätt för barn, personal och föräldrar att lära känna varandra inom Risgrynet.

Sedan 2011 består Risgrynet av två avdelningar: ”Riset” för de större och ”Grynet” för de minsta.

Vi följer läroplanen för förskolan reviderad 2016