Miljöer

Risgrynets lokaler följer självklart de lagar och regler som föreskrivs vår verksamhet, men utöver det försöker vi också skapa en miljö som utgår från barnen och deras behov. Lokalerna är utformade för att stimulera barnens sinnen genom att de får göra egna val och vara aktiva i sitt lärande. För att hålla lokalerna så rena och fräscha som möjligt genomförs daglig städning av vår egen lokalvårdspersonal.

Därutöver betraktar vi, inte minst med tanke på vår regelbundna uteverksamhet, även naturen som en viktig del av förskolans miljö.

img_3874 img_3851 img_3720