Personal

Personal: Sju anställda med barnskötar- och/eller förskollärarutbildning.

Under 2014 genomgick alla pedagoger på förskolan utbildning i HLR och barnolycksfall.

Under 2013-2014 fick vi hjälp av en pedagogisk handledare för att öka kvalitet på kommunikation och dokumentation. Detta för att bättre anpassa vårt pedagogiska arbete till att möta olika barns behov och utvärdera pedagogiska metoder som vi använder.

20141018-162158.jpg